22 out, 2016

VAL MIÑOR

ENCONTRO DE VETERANOS ARTILLEIROS DA BATERÍA DE CABO SILLEIRO   

Grupo de veteranos artilleiros da Batería de Costa de Cabo Silleiro, procedentes de Vigo, Val Miñor, Oia e A Guarda
Foto: Noelia Rial Cardoso

Ricardo Rodríguez Vicente / Gondomar

 O pasado venres día 21 de outubro, un grupo de veteranos artilleiros da Batería de Costa de Cabo Silleiro, procedentes de Vigo, Val Miñor, Oia e A Guarda, volveron ao seu conclave amical no Restaurante Expo, de Gondomar. Alí, compartindo mesa e mantel, non só conversaron de todo o divino e do humano, senón que tamén deron boa conta dunha cea na que como primeiro degustaron unha saborosa empanada de bacallau, seguida duns bolos de vento e luras fritos. E de segundo, a elixir, entrecot, solombo, bacallau á prancha, rodaballo, churrasco de porco, churrrasco mixto,..., todo iso convenientemente regado como os deuses mandan.   

 Como non podía ser doutro xeito, houbo espazo para as sobremesas e por suposto para os cafés. Todo iso, coa magnífica atención da bela Noelia Rial Cardoso e do activo Ricardo Cardoso González, que deixaron ben patente o seu bo facer como profesionais camareiros.    

 Aínda que o máis importante non era o ágape en si, senón o reencontro que veñen mantendo eses homes, que a pesar dos anos transcorridos manteñen en pé a bandeira da amizade. E ademais saben organizarse para facer unha pausa nas súas rutinas diarias e dedicarse unhas horas como compañeiros de "mili" que foron.   

 Nesta reunión anual de ex artilleiros dos reemprazos dos anos 70 do século pasado, houbo evocacións ao capitán Traseiras, ao seu sucesor o capitán Fidalgo, así como aos entón sarxentos Ríos e García, respectivamente, e mesmo aos suboficiais dos talleres.   

 Máis de 40 anos despois do seu paso por Cabo Silleiro e por Monteferro, a memoria de todos e cada un deles, continúa viva. E iso, que dubida cabe, merece celebrase. Diso tratábase.

TURISMO

En todo o ano pasado seláronse 262.515 compostelas e na terceira semana de outubro de 2016 a cifra de compostelas seladas alcanza as 262.913 

Santiago de Compostela superou hoxe a cifra de peregrinos chegados durante todo o ano 2015 acadando os 262.913 

O 54,87% dos peregrinos que chegaron no que vai de 2016 son estranxeiros, en total, 144.249. Isto supón 11.876 peregrinos estranxeiros máis que os que chegaron o ano pasado neste mesmo período  

No que vai de ano, percorreron as Rutas Xacobeas 13.055 peregrinos máis que no mesmo período de 2015. A suba alcanza o 5,22%  

Os peregrinos proceden de 168 países diferentes e os mais destacados son España, Italia, Alemaña, EEUU, Portugal, e Francia  

Peregrinos facendo a ruta xacobea do Camiño Portugués pola Costa ou Monacal
Foto: Infogauda


Infogauda / Santiago de Compostela

 A Oficina de Acollida ao Peregrino rexistrou entre o 1 de xaneiro e o 22 de outubro un total de 262.913 peregrinos que recolleron a Compostela tras teren percorrido algunha das Rutas Xacobeas. Isto supón que na terceira semana do mes de outubro de 2016 xa se teña superada a cifra global de peregrinos chegados durante todo o ano pasado, que alcanzou os 262.515 camiñantes.
 Deste modo, a cifra global de peregrinos que se animaron a recoller a Compostela en comparación co mesmo período de 2015 alcanza unha suba do 5,22%, con máis de 13 mil peregrinos recibidos máis que entre o 1 de xaneiro e o 22 de outubro do ano pasado.
 Estes resultados corroboran que o Camiño de Santiago é a nosa icona máis universal, o noso principal produto turístico e o eixe vertebrador da cultura europea dado que as Rutas Xacobeas están a experimentar un auxe constante.

Peregrinos estranxeiros

 No que vai de ano, chegaron a Compostela un total de 118.664 peregrinos procedentes do territorio español, isto é, o 45,13% dos peregrinos. Un total de 144.249 peregrinos foron estranxeiros, en total un 54,87% dos peregrinos que chegaron a Santiago neste período procedían doutros países.
 En total contabilizáronse 168 nacionalidades diferentes. En concreto, e por esta orde, os grupos de peregrinos máis numerosos procederon tras España de Italia, Alemaña, EEUU, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil, Corea, Polonia, Holanda, Dinamarca e México.
 En total, en comparación cos rexistrados no mesmo período de 2015, chegaron a Compostela 11.876 peregrinos estranxeiros máis. Onte mesmo, chegaron a Santiago un total de 1.075 peregrinos, dos cales 611, isto é o 56,84%, foron estranxeiros.

Peregrinos por Camiños

 Por camiños, as cifras de peregrinos rexistradas neste período ten sido: 165.934 no Camiño Francés; 49.746 no Camiño Portugués; 16.566 no Camiño Norte; 11.488 no Camiño Primitivo; 9.278 no Camiño Inglés, 8.504 na Vía da Prata e 265 no Camiño de Inverno. Pola Ruta Fisterra-Muxía cara Santiago discorreron 716 peregrinos e por outras rutas chegaron 412. 
 Unha vez máis, a Xunta de Galicia non desglosa o número de peregrinos do Camiño Portugués, polo que semella que non ten interese en que se saiba cantos peregrinos teñen feito o Camiño Portugués pola Costa ou Monacal, ainda que os datos confirman que é un itinerario xacobeo que cada vez está sendo máis transitado, tanto en dirección a Santiago de Compostela como no senso inverso.

A GUARDA

O PP DA GUARDA VE INACEPTABLES ÁS 155 ANOMALÍAS INFORMADAS POR INTERVENCIÓN NAS CONTAS DO CONCELLO

Os reparos afectan a distintos aspectos da xestión municipal, maioritariamente o incuplimento da lei de contratos públicos. 

A falta de reacción do Alcalde ante as advertencias e as recomendacións do propio Interventor podería ter consecuencias moi graves, advirte a voceira do PP, Conchi Ortega.  

Conchi Ortega Martínezvoceira do Partido Popular de A Guarda

Infogauda / A Guarda

 O Partido Popular da Guarda alerta das 155 anomalías detectadas por Intervención Municipal nas contas do Concello en 2015 e que afectan a distintos aspectos da xestión municipal. Reparos suspensivos e reiterados en moitos casos, mais de 50,  que reproban totalmente a xestión do Goberno Local, así o ven de afirmar a voceira popular, Conchi Ortega Martínez.  

 “O Informe de Intervención parece unha emenda á totalidade das contas do Concello e polo tanto á xestión do grupo de goberno pero o que é máis grave, a reiteración das anomalías e a falta de reacción do alcalde ante as advertencias e as recomendacións do propio Interventor podería ter consecuencias moi graves que terá que valorar o tribunal de Contas ou outras instancias”, explicou Ortega.   

 Neste sentido, a voceira popular sinala que hai asuntos nese informe de diferente índole, uns son reparos por atencións protocolarias non debidas, outros por facturas pagadas que segundo o Tribunal de Contas só se poderían aplicar a gastos necesarios con interese para o municipio. 

FACTURAS DE COMIDAS 

 “Co diñeiro dos veciños non se poden pagar facturas de comidas se non son de interese para o municipio”, incide a voceira popular.  

 O groso dos reparos ten que ver - segundo afirmou Conchi Ortega a este xornal dixital - ca omisión de procedemento de adxudicacións de contratos que son necesarios licitar. Nada menos que 51 reparos por contratos sen licitar ou adxudicar, incumprimento reiterado da Lei de Contratos públicos polo Alcade e o seu grupo de goberno, para a nosa indignación, ademais de incumprir a lei  moitas veces se lle dá o traballo sen adxudicar a empresas de fóra da Guarda”.    

“PÁGASE SEN CRITERIO

 Segundo á voceira do Partido Popular de A Guarda, “hai 37 reparos por non atender a orde de pago das facturas segundo a data de entrada en rexistro do Concello.  Págase sen criterio, sen ter en conta a data das facturas e sen ter aprobado o plan de disposición de fondos requerido pola lei. Preguntámonos por que non se aproba, quizais para seguir pagando segundo lle convén ao equipo de goberno”. 

 Tamén hai pagos - engade Conchi Ortega - reparados de emerxencia social 14, que se poderían ter evitado, a criterio dos populares se se aprobara a ordenanza de emerxencia social que o Partido Popular presentou hai máis de un ano en pleno e se aprobou a súa elaboración cos votos da maioría. Pero parece que a Concelleira non tivo tempo en meses de traer nin a proposta inicial para estudar en pleno. Estes reparos non existirían de ter cumprido o acordo plenario cunha ordenanza de emerxencia social”.   

 “Na contratación de persoal tamén hai 10 reparos, por exemplo nun publicar bases de postos de traballo ofertados no DOG ou no BOE, prexudicando a igualdade de oportunidades para presentarse. Convocáronse prazas sen garantir a lei en canto a inserción social  de colectivos desfavorecidos, fanse prórrogas sen convocar prazas con publicidade, polo tanto sen dar igualdade de oportunidade a outras persoas, e cometendo fraude de lei nestas prórrogas de contratos, segundo puidemos ler no informe de intervención, denuncia Conchi Ortega.  

O PREGOEIRO DA FESTA DA LAGOSTA CUSTOU 3.500 EUROS MÁIS IVE
 Mención aparte merece - tal e como sinala á voceira popular - o proceso de contratación da Festa da Lagosta, sen ter en conta os 3.500 euros máis IVE que custou o pregoeiro, que tamén, senón a todo o proceso de contratación da festa, que está tan reparado que o informe é demoledor.   

 Así ata 155 deficiencias reiteradas, que parece que non fan mella no grupo de goberno, que vai ao seu ritmo, sen evitar que o ano que vén as contas volvan a estar reparadas, algunhas de doada solución como a de emerxencia social, solución que lle deu o Partido Popular da Guarda pero que ningunean incumprindo acordo plenario, como de costume
  
GOBERNO EN MINORÍA
 Segundo Conchi Ortega o Goberno Local non asume que goberna en minoría, e que non poderán seguir facendo todo o que lle ven en gana, informándonos a oposición pola prensa ou polos informes de intervención, xa que pedimos documentación que se nos denega en base a que din: “Non é necesario  que o PP coñeza esa información para realizar o seu labor de concelleiros”.  

 “O informe de Intervención resúmese nunha mala xestión que o goberno deberá explicar, xa que non se está xestionando con rigor, unha situación preocupante e inadmisible”, conclúe súa denuncia a voceira do PP. 

MAR

A Xunta lembra que informou puntualmente ao sector das súas xestións para manter o coeficiente redutor de xubilación dos tripulantes de buques galegos de altura e grande altura 

Lamenta as acusacións formuladas polo sindicato CIG e a súa falta de rigor e demagoxia ao tratar de enganar á opinión pública cargando á Administración autonómica a responsabilidade de interlocución neste asunto, unha función que corresponde e que veu exercendo o Goberno Central  

Non obstante, a Consellería do Mar interesouse por este asunto dende o minuto un para tratar de darlle unha solución inmediata e evitar o retraso na xubilación dos tripulantes de buques palangreiros e arrastreiros de altura e grande altura

Infogauda / Santiago de Compostela

 A Consellería do Mar informou puntualmente ao sector dos pasos que estaba dando para que se mantivese o coeficiente redutor de xubilación dos tripulantes de buques palangreiros e arrastreiros de altura e grande altura. Dende que tivo coñecemento deste asunto, a través da Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo, o Goberno autonómico estivo en contacto co sector e contactou co Ministerio de Fomento para trasladarlle os seus argumentos e apreciacións en defensa dos intereses do sector.
 A Xunta lamenta as acusacións formuladas polo sindicato CIG e a súa falta de rigor e demagoxia ao tratar de enganar á opinión pública cargando á Administración autonómica a responsabilidade de interlocución neste asunto, unha función que corresponde e que veu exercendo o Goberno Central a través dos ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Empleo y Seguridad Social e de Fomento.
 Non obstante, a Consellería do Mar interesouse por este asunto dende o minuto un para tratar de darlle unha solución inmediata e evitar o retraso na xubilación dos tripulantes de buques palangreiros e arrastreiros de altura e grande altura.
 De feito, o 11 de febreiro deste ano a secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Isabel Concheiro, reuniuse por primeira vez en Madrid con representantes da Dirección General de Marina Mercante e do Instituto Social da Marina para abordar este asunto e dende entón non cesaron os contactos co Goberno Central para que as consideracións de Galicia fosen tidas en conta.
 De todos estes pasos a Consellería do Mar mantivo informado aos afectados, ao sindicato CIG e a outras organizacións sectoriais. A última vez foi esta semana, trala reunión que mantivo o martes en Madrid a secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Isabel Concheiro, con representantes dos ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Empleo y Seguridad Social e de Fomento. 

CULTURA

Os premios aRi(t)mar da música e da poesía afianzan os vínculos lingüísticos e culturais ás dúas beiras do Miño 

As secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura danlle apoio á iniciativa impulsada desde a escola oficial de idiomas compostelá, no marco das accións coas que a Xunta desenvolve a coñecida Lei Paz-Andrade

O secretario xeral de Cultura destaca que o obxectivo é avanzar no achegamento e promoción dun coñecemento mutuo, nomeadamente no intercambio lingüístico, cultural e literario

As secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura danlle apoio á iniciativa impulsada desde a escola oficial de idiomas compostelá, no marco das accións coas que a Xunta desenvolve a coñecida Lei Paz-Andrade

Infogauda / Santiago de Compostela

 Os Premios Ari(t)mar da Música e da Poesía Galego-Portuguesa celebrarán o vindeiro martes 25 a súa primeira gala de entrega no compostelán Teatro Principal para recoñecer e afianzar os vínculos lingüísticos e culturais ás dúas beiras do Miño. Farano no marco de Ari(t)mar Galiza e Portugal, unha iniciativa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa –a través da Escola de Idiomas (EOI) de Santiago de Compostela- que apoian as secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura no marco das accións coas que a Xunta de Galicia desenvolve a coñecida Lei Paz-Andrade.
 Así o deron a coñecer en rolda de prensa os titulares destes dous departamentos, Valentín García e Anxo Lorenzo, respectivamente, acompañados pola concelleira responsable de Acción Cultural, Branca Novoneyra; pola escritora galega galardoada, María do Cebreiro; e mais polo director da escola organizadora, Gonzalo Constenla.

Gala aRi(t)mar no Teatro Principal

 Xabier Díaz, os portugueses Capicua, os poemas de Jose Ricardo Nunes e de María do Cebreiro van ser os protagonistas da gala de entrega de premios, nun serán que vai servir para "reforzar estes lazos entre Galicia e Portugal e tamén para dar a coñecer na nosa terra voces portuguesas con escaso eco nos nosos medios de comunicación e, en xeral, aínda no común da oferta cultural habitual”, afirmou Anxo Lorenzo. 

 Neste sentido, o secretario xeral de Cultura referiuse ao certame aRi(t)mar como “un paso máis nas programacións apoiadas desde a Administración galega para promover novas vías de encontro e de colaboración entre dous pobos irmáns que, desgraciadamente durante moito tempo, traballaron pouco en común neste ámbito e que nos últimos anos comezan a facelo dun xeito cada vez máis habitual, natural e co sentimento de empatía e irmandade que corresponde dada a nosa historia común e a continuidade xeográfica, cultural e lingüística que temos”.

 Así, a entrega de premios farase o de outubro 25 no marco da Gala dos Premios das Música e da Poesía Galego-Portuguesa, que se celebrará ás 20:00 horas no Teatro Principal de Santiago de Compostela. A entrada é libre e de balde ata completar a capacidade do teatro, toda a información para a retirada de billetes está dispoñible en www.eoisantiago.org.

I aRi(t)mar Galiza e Portugal

 A I edición de aRi(t)mar Galiza e Portugal é unha iniciativa do equipo de dinamización da lingua galega (EDLG) da EOI de Santiago de Compostela que ten por obxectivo dar a coñecer e difundir a poesía e a música editadas en 2015 en Galicia e en Portugal, amais de achegar as linguas e as culturas que configuran os dous territorios ás dúas beiras do Miño. Conta co apoio das secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura, así como cos do Concello compostelán e da Deputación da Coruña.
aRi(t)mar distinguiu catro categorías de premios votados pola comunidade educativa virtual e social da EOI e mais polo público xeral galego e portugués entre dez poemas e cancións finalistas seleccionadas por un xurado que integraron os membros do seu EDLG. As pezas que resultaron galardoadas foron, por modalidades: mellor tema musical en galego (“Cantiga da montaña”, de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre), mellor tema musical en portugués (“Medusa”, de Capicua), mellor poema en galego (“O corazón”, de María do Cebreiro) e mellor poema en portugués (“Não sei, minha filha...”, de José Ricardo Nunes). As cancións e as poesías gañadoras desta I edición de aRi(t)mar poden lerse e escoitarse, canda ás pezas finalistas, na sección dos EDLG do Portal da Lingua Galegawww.lingua.gal.

Cooperación galego-portuguesa

 Con este obxectivo de avanzar no achegamento e promoción dun coñecemento mutuo, nomeadamente no intercambio lingüístico, cultural e literario, a Consellería de Cultura e Educación, a Dirección Rexional de Cultura do Norte de Portugal e mais a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal asinaron en 2015 un memorando de entendemento ao abeiro do cal se puxeron en marcha diversas iniciativas, entre as que destacan o Premio Literario Nortear para a Mocidade Escritora de Galicia e de Portugal e o ciclo de Conversas Nortear, coa participación de escritores de ambos os dous países.
 Estas liñas de cooperación desde o eido cultural complementan outras postas en marcha na pasada lexislatura polo Goberno galego desde os ámbitos educativo, audiovisual ou administrativo co obxectivo de lle dar cumprimento á Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía (Lei Paz-Andrade). Para alén diso, Galicia é candidata firme para incorporarse á Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), organización do máximo nivel no ámbito da Lusofonía.

PONTEVEDRA

O tratamento dos biorresidos é o grande reto dos concellos para os vindeiros anos" 

Os concellos pontevedreses só reciclan un 12% dos seus residuos na actualidade e a UE obriga a chegar ao 50% en 2020 


Infogauda / Pontevedra
 Os concellos de todo Estado español e sobre todo os galegos teñen un grande obxectivo por diante nos vindeiros anos: o tratamento dos biorresiduos. Esa foi a principal conclusión tirada do 6º Seminario de Compostaxe doméstica e comunitaria de Composta en Rede celebrada entre onte e hoxe en Pontevedra. Segundo asegurou o vicepresidente da organización, Alfonso Amorena, en  Seminario Compost en España recíclanse o 30% dos residuos producidos, mais en Galiza –e en Pontevedra- a cifra só chega ao 12%. "Dado que o obxectivo da Unión Europea é que en 2020 se recicle o 50%... queda moito por facer, por iso é de destacar o Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, que trata de adaptar a xestión do lixo á complexidade social e territorial da provincia aplicando a compostaxe", asegurou.  

 Amorena sinalou que a separación do vidro, do papel e dos envases vai por bo camiño, pero que apenas se chega á reciclaxe do 10% dos biorresiduos en todo o estado, cando supoñen máis do 40% da bolsa do lixo. "Sabemos que é un tema complexo porque o estado español é moi diverso. As solucións son moi diferentes para Galiza, para o Mediterráneo ou para o centro. Somos un país de persoas imaxinativas, polo que hai que poñer o enfoque en posibles solucións que pasan pola compostaxe", asegurou.  

 Nas conclusións, de feito, lembrouse que a Unión Europea poderá poñer sancións ás administracións que non cumpran coas esixencias sobre reciclaxe e, tal e como dixo a representante do Ministerio de Medio Ambiente Ana Rodríguez Cruz, non será suficiente con que se realice unha transposición da normativa europea e un plan marco a nivel estatal, senón que existe a obriga de que os gobernos autonómicos e locais se impliquen na planificación dos obxectivos de reciclado. "As esixencias da UE teñen carácter coercitivo e todas as administracións teñen que estar conectadas para aplicar a separación na recollida. Traballar nos biorresiduos é fundamental para acadar esas cifras", asegurou a técnica estatal.  

 Outra das conclusións do seminario é que se debe implantar o debate do pago por produción de lixo xa que, segundo explicou Amorena, é fundamental coñecer o que se produce para reducilo. Así mesmo apostou por aplicar taxas en función do valor catastral das vivendas, pero tamén do número de persoas que viven en cada piso e de se os veciñas e veciños cumpren coa reciclaxe. "Máis tarde ou máis cedo chegará o de pagar polo lixo que xera cada un", asegurou, para cuestionar tamén as propostas que premian a aqueles que participan en experiencias de reciclaxe ou compostaxe. "Entendemos que é unha obriga dos veciños participar nos sistemas de recollida e tratamento máis beneficiosos para o medio e máis económicos. Hai que ter coidado con como se aplican as bonificacións", apuntou.  

 Finalmente, a última das conclusións do seminario foi a necesaria aposta por incrementar os recursos humanos que as administracións dedican aos sistemas de xestión de lixo tanto cualitativa como cuantitativamente. Amorena salientou que a día de hoxe os pregos para os concursos estanos a converter en meras poxas económicas nas que non se teñen en conta condicións de traballo nin a capacitación do persoal para abondar na reciclaxe e na compostaxe.  

Príncipe Felipe e Monte Porreiro  
 Os participantes no seminario de Composta en Rede coñeceron in situ o traballo que está a facer a Deputación co tratamento dos orgánicos a través de tres centros de compostaxe comunitaria instalados dentro da cidade infantil, así como tamén os composteiros instalados no barrio de Monte Porreiro.  

 A deputada delegada Eva Vilaverde explicou que a actuación en Príncipe Felipe partiu do Plan Revitaliza, que quixo converter o complexo socioasistencial nun modelo piloto para demostrar aos concellos da provincia que a compostaxe é viable e sinxela. De feito, o número de usuarios das instalacións fan que a cidade infantil sexa equivalente a unha vila de uns 2.000 habitantes que a día de hoxe funciona como unha illa ecobiolóxica de residuo cero. "Isto é un microcosmos ilustrativo do que pretendemos facer na provincia. Gustaríanos acadar bos resultados en todos os concellos e agardamos que moitos se impliquen. Os beneficios son moi grandes, como xa asegurou o vicepresidente Mosquera, xa que o que se investiu está amortizado a día de hoxe", asegurou o asesor Carlos Pérez.  

 Os asistentes ao seminario asistiron a unha explicación do funcionamento do centro e dos tres  composteiros existentes por parte dunha mestra composteira e recoñeceron o bo traballo que se está a facer, sorprendéndose de que o nivel de reciclaxe é o máximo posible: ademais de tratar in situ os orgánicos recóllese de forma selectiva todo o resto das fraccións, cumprindo así a directiva da UE para o ano 2020 xa na actualidade. 

 Unha vez saíron de Príncipe Felipe, os congresistas coñeceron as ubicacións dos composteiros de Monte Porreiro e recibiron unha pequena charla sobre o seu funcionamento por parte dos mestres composteiros que se encargan do mantemento. Finalmente trasladáronse a Allariz para coñecer alí o sistema de compostaxe comunitario da vila.

PONTEVEDRA

A Deputación dedicará o ano 2017 ao patrimonio 

O deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal, ven de anunciar nunha xuntanza cos concellos da provincia que o Patrimonio material e inmaterial centrará as liñas de actuación do seu departamento no vindeiro exercicio 


Infogauda / Pontevedra

 Ábrese o prazo para que os concellos da provincia participen no Culturgal 2016 a través do posto da Deputación, para poñer en valor e difundir as súas ofertas culturais relacionadas con diversos aspectos do Patrimonio. Este foi o eixo central da xuntanza que o pasado venres mantivo o deputado provincial de Cultura e Lingua, Xosé Leal, con representantes dos concellos de cara a organizar a vindeira cita coa Feira das Industrias Culturais que se celebrará no Pazo da Cultura de Pontevedra entre os días 2 e 4 de decembro. Na xuntanza, Xosé Leal anunciou que de cara ao vindeiro exercicio o seu departamento traballará no eido temático do Patrimonio. "Entendemos que o Patrimonio é un campo que dá moito xogo para que todos os concellos poñan en valor os seus elementos representativos, ben a través das propias institucións, ben a través do seu tecido asociativo" asegurou o deputado provincial. No referente ao tecido asociativo, Leal animou aos concellos a darlle cabida "ás vosas asociacións e fomentar a súa presenza nesta feira, porque doutro xeito non poderían participar".  

 Co Patrimonio como leitmotiv a Deputación de Pontevedra volverá a participar no Culturgal a través dun posto institucional e de actividades complementarias como a presentación dunha iniciativa propia na programación da feira e o patrocinio dunha gran exposición de arte contemporánea. En relación ao posto institucional repetirá unha fórmula similar ao do ano pasado, baseada en acoller a información cultural dos concellos da provincia que decidan participar da man do ente provincial. Segundo explicou Xosé Leal manteranse os mesmos espazos de participación a través de materiais impresos e audiovisuais, e implementarase unha zona dedicada a micropresentacións e outra a publicacións.  

 Xosé Leal manifestou que se espera incrementar o número de concellos participantes nesta cita, superando o número de 33 concellos que participaron no ano 2015. Neste sentido, insistiu en que "se trata dunha oportunidade única para que os profesionais que comercializan produtos culturais tamén coñezan as ofertas e as iniciativas dos concellos neste eido".  

Micropresentacións no propio posto  
 Como novidade nesta edición, e tendo en conta a ubicación do posto que está situado nun espazo que funciona como 'praza', aproveitaranse determinados momentos da xornada para realizar micropresentacións de iniciativas culturais relativas ao Patrimonio. Xosé Leal expuxo a idea inicial de participación neste apartado, que consistirá en realizar bloques de presentacións que non excedan os 5 minutos cada unha, dinámicas, visuais e atractivas para captar ao público da feira e dar a coñecer aspectos como a recuperación de lendas, a arqueoloxía, os monumentos históricos ou os espazos artísticos e históricos.  

 Ao igual que na anterior edición, o posto da Deputación manterá un espazo para material impreso, que incluso está pensando en ampliar, e para visionado de material audiovisual. A maiores, redistribuirá unha zona para habilitar un espazo de exhibición de publicacións de concellos relativas ao Patrimonio, que o público poderá consultar.  

 O Patrimonio  
Na xuntanza, o deputado ofreceu unha listaxe de elementos relacionados co Patrimonio para ofrecer unha idea dos aspectos que poderían ter cabida. Como Patrimonio material a listaxe inclúe manuscritos e documentos; gravacións, filmes e fotografías; obras de arte e artesanía; monumentos ou lugares históricos; lugares arqueolóxicos; conxuntos arquitectónicos; espazos artísticos; roteiros culturais; e centros industriais e obras de enxeñería. Como Patrimonio inmaterial cítase a lingua, os costumes, os mitos e lendas, e a música. Leal incidiu en que nesta edición quedarán excluídos os eventos e citas relacionadas coa gastronomía e as ofertas e guías turísticas, por non axustarse aos obxectivos da feira.  

 Por segundo ano consecutivo, tamén se prestará apoio aos concellos que o soliciten a través da imprenta provincial. O deputado aseguroulle aos asistentes que, a través deste apoio, se intentará facilitar que cada localidade teña oportunidade de dispoñer de materiais adaptados para a feira. Leal explicou que todos os materiais do posto, tanto publicacións como audiovisuais, serán editados en galego "porque entendemos que a presenza do noso idioma é o elemento vehicular e diferenciador nesta feira".

VIANA DO CASTELO

Notícias da Autarquía

Requalificação da EB23 Frei Bartolomeu dos Mártires 


 A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou a empreitada de requalificação e ampliação da Escola EB 2/3 Frei Bartolomeu dos Mártires. A empreitada está orçada em 5.8 milhões de euros e prevê, entre outros, um novo arruamento para salvaguarda da segurança dos alunos, estacionamento na envolvente, dois novos pavilhões, a requalificação de outros dois e a ampliação do pavilhão desportivo. 

Contratualização da modernização da Linha do Minho 
 A Estação Ferroviária de Viana do Castelo recebeu a cerimónia de contratualização da empreitada de Eletrificação da Linha do Minho, no troço Nine – Viana do Castelo, que contou com a presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. No seu discurso, o autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, considerou o dia “histórico para Viana do Castelo, para o Alto Minho e para a euro-região”. 

Assinado contrato para investimento em Viana 


 A Câmara Municipal de Viana do Castelo assinou o contrato de investimento que permite a instalação de um novo investimento na Zona Industrial do Neiva – 2.ª Fase. Trata-se de um novo projeto da Lacoviana de cerca de dois milhões de euros e que irá permitir a criação de 30 novos postos de trabalho. 

Inaugurações em S. Romão de Neiva 


 O executivo municipal de Viana do Castelo marcou presença na cerimónia de inauguração das obras de alargamento, construção de passeio e pavimentação da Avenida do Mosteiro (EM 544), bem como na bênção do novo trator de S. Romão de Neiva. 

A GUARDA

LA ASOCIACIÓN GUARDESA DE EMPRESARIOS DE EMPRESARIOS (AGUDE) CONVOCA A TODOS SUS SOCIOS Y COMERCIANTES

El lunes 24 a las 9 de la tarde, en el salón de actos del Centro Cultural de A Guarda La Asociación Guardesa de Empresarios (AGUDE), que preside Oscar González Portela, "convoca a todos sus socios y todos los comerciantes de A Guarda que deseen asistir, aunque no sean socios, a una reunión el lunes 24 a las 9 de la tarde, en el salón de actos del Centro Cultural de A Guarda, para exponer su campaña navideña y otros eventos, para dinamizar el comercio de nuestra localidad.

 Los asistentes, tendrán la oportunidad de aportar ideas para llevarlas a cabo, dentro de las posibilidades de esta asociación.

 Al finalizar el acto, todo comerciante que lo desee, podrá hacerse socio de esta asociación, para hacer un grupo más fuerte, y unidos, trabajar por el comercio de A Guarda, dándole un empuje necesario para todos". 
          
 En A Guarda, a 21 de octubre de 2016

 ASOCIACIÓN GUARDESA DE EMPRESARIOS (AGUDE)

DEPORTES

FÚTBOL

HORARIOS DOS ENCONTROS DO SPORTING GUARDÉS PARA ESTA FIN DE SEMANA

Informa: Susana Álvarez Castro / A Guarda
21 out, 2016

A GUARDA.

"O BUXEIRO" ORGANIZA O XVIII CONCURSO DE PESCA COSTA-MAR

Será o domingo día 20 de novembro, entre Punta dos Picos (Camposancos) e o dique de abrigo do porto de BaionaAgrupación Guardesa "O Buxeiro" / A Guarda

 La Agrupación Guardesa "O Buxeiro", con autorización de la Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, organiza un CAMPEONATO DE PESCA DEPORTIVA COSTA-MAR, que se llevará a cabo el domingo día 20 de noviembre de 2016.

 Podrán participar en este concurso todos aquellos pescadores que estén en posesión de la Licencia de Pesca Marítima Recreativa en vigor, siendo esta imprescindible para que se permita su inscripción.

 LUGAR DE INSCRIPCIÓN Y PRECIO

 Cafetería Bar "El Pescador" de A Guarda.

 El precio de la inscripción por participante se fijará en 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios y los menores de 14 años gratis.

A GUARDA

O DESEÑO DE PABLO COBALLES E ANXO SÁNCHEZ, GAÑADOR DO CONCURSO “MASCOTA DA BIBLIOTECA” DA GUARDA 

Heraldo, que así se chama a mascota elixida, será presentado en público este sábado día 22 de outubro, na primeira cita dos Contos Contados

"Heraldo", deseño realizado por Pablo Coballes García e Anxo Sánchez Higuero, será a Mascota da Biblioteca Municipal de A Guarda


Infogauda / A Guarda


 Unha das principais novidades da campaña “Vive a Biblioteca 2016/17”, para o fomento  da lectura no público máis xove da Guarda, foi a creación do concurso “Mascota de Biblioteca”. Entre os diversos deseños que se presentaron durante o mes de setembro, o xurado escolleu como gañador o realizado por Pablo Coballes García e Anxo Sánchez Higuero.  

 A decisión foi tomada o pasado 10 de outubro por un xurado composto por Águeda Súarez Vicente, deseñadora e profesora de pintura; Teresa Espejo Guardiola, Técnica de Cultura do Concello de A Guarda e María Soledad Diz Amil, Bibliotecaria do Concello de A Guarda. O xurado tivo en conta a calidade artística e técnica, así como a adaptación da composición ós obxectivos do concurso como criterios para elixir de entre todas as propostas presentadas a que se converterá a partir de agora na mascota da Biblioteca da Guarda.  


 Deste xeito, o deseño de Pablo Coballes e Anxo Sánchez será a Mascota de Biblioteca da Guarda, representándoa en diferentes formatos e acompañando a tódalas iniciativas que dende a Biblioteca se realicen. Heraldo, que así se chama a mascota elixida, será presentado en público este sábado día 22 de outubro, na primeira cita dos Contos Contados. Retómase así a cita mensual coa Biblioteca de 11:30 a 12:30, que se inaugura neste curso cunha data adicada á Nosa Biblioteca, con motivo do Día das Bibliotecas que se celebra o vindeiro luns 24 de outubro. Ese día, para conmemorar esta data, todos os que se acheguen ese luns ata a Biblioteca recibirán un libro de agasallo.  

 Esta primeira data da programación dos Contos Contados, que se estenderá ata o fin de curso, estará amenizado polo contacontos, e tamén haberá un obradoiro de Goma Eva, un Photocall e máis sorpresas. Así mesmo este acto incluirá a entrega do premio á parella gañadora do certame, que consiste nun lote de libros e un agasallo doado pola copistería “Copisterium”.  

 Ademais, para que todos os veciños da Guarda podan coñecer a recentemente elixida Mascota da Biblioteca, farase un mural coa axuda de voluntariado xuvenil, que  axudará á promoción da Biblioteca durante todo o ano.  

 A Concelleira de Cultura, Elena Baz Rodríguez, agradece a grande participación e colaboración das persoas que presentaron traballos ao certame, así como a colaboración dos centros de ensino. 

 Todos os participantes que o desexen poden retirar os deseños presentados no prazo dun mes.

20 out, 2016

A GUARDA

CELSO R. FARIÑAS, CONCELLEIRO DE CONVERXENCIA GALEGA, RECRAMA O GRUPO DE GOBERNO DO PSOE MÁIS ATENCIÓN OS BENS PÚBLICOS


Ás imaxes corresponden á marquesina ubicada preto do parque infantil existente entre a rúa Bechos e a rúa Galicia
Fotos: Converxencia Galega / A Guarda


Infogauda / A Guarda

 Aportando tres fotografías do ben público obxecto da súa interpelación, Celso R. Fariñas, concelleiro de Converxencia Galega, ven de presentar no rexistro municipal de entradas do Concello de A Guarda, a seguinte comunicación:

ABANDONO E DEIXADEZ POR TÓDALAS ESQUINAS                  

 Dende fai bastante tempo, e agora ca caída das primeiras chuvias, e cando máis se nota o estado de abandono, principalmente por unha das entradas a nosa vila, donde a deixadez dos responsables municipais do Goberno do PSOE e unha permanente, e máis cando unha boa parte dos séus concelleiros/as teñen que pasar a cotío, como é na rúa Galicia.    

 Da marquesina existente a veira do parque infantil, reflexa o “pasotismo” o que nos teñen acostumbrados, tendo en conta a cantidade de persoas que teñen que pasar por este lugar, a imaxe da marquesina é patética. Mantén as estructuras metálicas, pero de poder guarecerse da choiva, non falemos, xa que as láminas de acrílico ou vidro, fai moito tempo que desapareceron e endexamais as repuxeron.

 Seguimos sinalando que unha imaxe vale máis que mil palabras, polo que dende xa, emplazamos o Equipo de Goberno do PSOE para que tome as medidas oportunas e proceda a arranxar esta situación que, especialmente agora no inverno se bota moito máis en falta, e despois de arranxala, para non perder a tradición, poden “deleitarnos” cunha foto da  “reinauguración” nos medios de comunicación, como xa é costume.


A Guarda, a 18 de Octubro do 2.016      

Celso R. Fariñas 
Concelleiro de Converxencia Galega
          

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de A Guarda

MAR

A CIG-MAR CONVOCA NOVAS ASEMBLEAS INFORMATIVAS SOBOR DOS COEFICIENTES


Este venres 21, terán lugar xuntanzas informativas para mariñeiros afectados en Marín, ás 11 da mañá na biblioteca, e na Guarda, ás 19h no salón de actos do Centro Cultural

CIG- Mar A CIG-Mar, como parte da comisión de afectados/as pola modificación dos coeficientes redutores para a idade de xubilación a mariñeiros, vén de reunirse esta mañá en Madrid con representantes do Instituto Social da Mariña, Dirección Xeral da Mariña Mercante e Secretaría Xeral de Pesca. 

 Da xuntanza extráense as seguintes conclusións:
1) O Instituto Social da Mariña recoñece un erro interno no cruzamento de dados que corrixirá, voltando á situación previa á modificación dos coeficientes para a tripulación “de máis de 50 barcos”.

2) CIG-Mar fica á espera de recibir a listaxe definitiva dos barcos atinxidos, a maioría galegos, para valorar en que medida se subsana ou non o conflito. Existen dúbidas, aínda así, sobre a exclusión dun grupo importante de palangreiros.
3) Valórase a xuntanza positivamente ao ser a primeira ocasión na que os organismos públicos competentes se reúnen con afectados para tratar a modificacións dos coeficientes.

4) Rexéitase o recente posicionamento público da Xunta, que contén profundas inexactitudes, así como a falta de interlocución por parte do goberno autonómico, que até o momento non se puxo en contacto cos afectados.

Este venres 21, terán lugar xuntanzas informativas para
mariñeiros afectados en Marín, ás 11 da mañá na biblioteca, e na Guarda, ás 19h no salón de actos do Centro Cultural.

(R.)